دسته: Exchange Server 2016

آموزش رایگان exchange 2016 آشنایی با Share Mailbox

آموزش رایگان exchange 2016 آشنایی با Share Mailbox در پست قبل از مقالات آموزش رایگان exchange 2016 با تنظیمات Contact و Share Mailbox آشنا شدید و مطالبی از قبیل: نحوه ساخت Mail Contact، نحوه ایجاد Mail Contact با استفاده از Exchange Management Shell و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آشنایی با Share Mailbox می باشد و عنوان هایی نظیر: ساخت صندوق‌پستی اشتراکی و اختصاص مجوز دسترسی به‌کاربران،  و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر مقاله های آموزش اکسچنج سرور 2016 به پیوند مقالات…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶
آموزش کامل exchange server تنظیمات Contact و Share Mailbox

آموزش کامل exchange server تنظیمات Contact و Share Mailbox در پست قبل از مقالات آموزش کامل exchange server با منوی Mailbox delegation آشنا شدید و مطالبی از قبیل: مجوزهای مربوط‌ به Resource، مجوز لازم برای ارسال ایمیل و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع تنظیمات Contact و Share Mailbox می باشد و عنوان هایی نظیر: نحوه ساخت Mail Contact، نحوه ایجاد Mail Contact با استفاده از Exchange Management Shell و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر مقاله های آموزش اکسچنج سرور 2016 به…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
آموزش اکسچنج سرور ۲۰۱۶ منوی Mailbox delegation

آموزش اکسچنج سرور 2016 منوی Mailbox delegation در پست قبل از مقالات آموزش گام به گام Exchange server 2016 با نحوه رزرو منابع توسط کاربران آشنا شدید و مطالبی از قبیل: حوه رزرو اتاق کنفرانس و تجهیزات توسط کاربران و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آشنایی با منوی Mailbox delegation می باشد و عنوان هایی نظیر: مجوزهای مربوط‌ به Resource، مجوز لازم برای ارسال ایمیل و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر مقاله های آموزش اکسچنج سرور 2016 به پیوند مقالات آموزش…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶
آموزش اکسچنج سرور ۲۰۱۶ نحوه رزرو منابع توسط کاربران

آموزش اکسچنج سرور 2016 نحوه رزرو منابع توسط کاربران در پست قبل از مقالات آموزش رایگان exchange 2016 با آموزش تجهیزات یا Equipment آشنا شدید و مطالبی از قبیل: رزرو کردن منابع، نحوه ساخت Equipment Mailbox و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع نحوه رزرو منابع توسط کاربران می باشد و عنوان هایی نظیر: نحوه رزرو اتاق کنفرانس و تجهیزات توسط کاربران و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر مقاله های آموزش اکسچنج سرور 2016 به پیوند مقالات آموزش رایگان exchange…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶
آموزش رایگان exchange 2016 تجهیزات یا Equipment

آموزش رایگان exchange 2016 تجهیزات یا Equipment در پست قبل از مقالات آموزش رایگان exchange 2016 مقاله آشنایی با اتاق یا Room را مطالعه کردید و مطالبی از قبیل: ایجاد Room Mailbox، اعمال تغییرات در تنظیمات مربوط‌به صندوق‌پستی کاربران و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع تجهیزات یا Equipment می باشد و عنوان هایی نظیر: رزرو کردن منابع، نحوه ساخت Equipment Mailbox و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر مقاله های آموزش اکسچنج سرور 2016 به پیوند مقالات آموزش رایگان exchange…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
آموزش کامل exchange server آشنایی با اتاق یا Room

آموزش کامل exchange server آشنایی با اتاق یا Room در پست قبل از مقالات آموزش کامل exchange server، مقاله آشنایی با منابع یا Resource را مطالعه نمودید و مطالبی از قبیل: اتاق یا Rooms، تجهیزات یا Equipment، نحوه رزرو کردن منابع و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آشنایی با اتاق یا Room می باشد و عنوان هایی نظیر: ایجاد Room Mailbox، اعمال تغییرات در تنظیمات مربوط‌به صندوق‌پستی کاربران و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر مقاله های  آموزش کامل exchange server…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
آموزش گام به گام Exchange server 2016 آشنایی با منابع یا Resource

آموزش گام به گام Exchange server 2016 آشنایی با منابع یا Resource در پست قبل از مقالات آموزش گام به گام Exchange server 2016 با آموزش وضعیت عضویت در گروه آشنا شدید  و مطالبی از قبیل: کنسول مدیریتی جامع و کاربردی،  اعمال تغییرات در تنظیمات مربوط‌به صندوق‌پستی کاربران و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آشنایی با منابع یا Resource می باشد و عنوان هایی نظیر: اتاق یا Rooms، تجهیزات یا Equipment، نحوه رزرو کردن منابع و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
آموزش گام به گام Exchange server 2016 وضعیت عضویت در گروه

آموزش گام به گام Exchange server 2016 وضعیت عضویت در گروه در پست قبل از مقالات آموزش گام به گام Exchange server 2016 با آموزش گروه های توزیع Distribution Group و نحوه ایجاد آن ها آشنا شدید  و مطالبی از قبیل: ایجاد گروه Distribution و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع وضعیت عضویت در گروه می باشد و عنوان هایی نظیر: کنسول مدیریتی جامع و کاربردی،  اعمال تغییرات در تنظیمات مربوط‌به صندوق‌پستی کاربران و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶
آموزش اکسچنج سرور ۲۰۱۶ گروه های توزیع Distribution Group و نحوه ایجاد آن ها

آموزش اکسچنج سرور 2016 گروه های توزیع Distribution Group در پست قبل از مقالات آموزش اکسچنج سرور 2016 با موضوع آشنایی با گروه‌ها و ایجاد گروه Security آشنا شدید و مطالبی از قبیل: گروه‌ها و ایجاد گروه Security و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع گروه های توزیع Distribution Group و نحوه ایجاد آن ها می باشد و عنوان هایی نظیر: ایجاد گروه Distribution و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر مقاله های آموزش رایگان Exchange 2016 به پیوند مقالات آموزش اکسچنج سرور 2016 مراجعه…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶
آموزش اکسچنج سرور ۲۰۱۶ آشنایی با گروه‌ها و ایجاد گروه Security

آموزش اکسچنج سرور 2016 آشنایی با گروه‌ها و ایجاد گروه Security در پست قبل از مقالات آموزش اکسچنج سرور 2016 با آموزش تنظیمات صندوق پستی(Mailbox) قسمت General آشنا شدید و مطالبی از قبیل: کنسول مدیریتی جامع و کاربردی،  تنظیمات مرتبط ‌با حساب کاربری و… را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آشنایی با گروه‌ها و ایجاد گروه Security می باشد و عنوان هایی نظیر: گروه‌ها و ایجاد گروه Security و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر مقاله های آموزش کامل exchange server به پیوند مقالات…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس

گفتگو زنده

)
    is typing...

    ما الان آنلاین نیستیم. متن پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید یا از طریق ای دی تلگرام networkbooks_ir@ با ما در ارتباط باشید.

    ارسال پیام لغو