دسته: MCSA آزمون 70-412

ویندوز سرور ۲۰۱۲ آشنایی با مفهوم NAP

آموزش کامل ویندوز سرور 2012 آشنایی با مفهوم NAPدر پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با شیوه پیکربندی NAT با Routing and Remote Access آشنا شدید و مطالبی از قبیل پیاده سازی سرویس NAT با استفاده از Routing and Remote Access، تنظیمات مربوط به راه اندازی NAT، تنظیمات مربوط به کلاینت و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آشنایی با مفهوم NAP می باشد و عنوان هایی نظیر: مفاهیم اولیه در NAP، نحوه...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲ شیوه پیکربندی NAT با Routing and Remote Access

آموزش ویندوز سرور 2012 نحوه پیکربندی NAT با Routing and Remote Access در پست قبل از مقالات آموزش ویندوز سرور 2012 با نحوه پیکربندی Internet Connection Services آشنا شدید و مطالبی از قبیل معماری ICS، پیاده سازی سرویس ICS و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع شیوه پیکربندی NAT با Routing and Remote Access می باشد و عنوان هایی نظیر: پیاده سازی سرویس NAT با استفاده از Routing and Remote Access، تنظیمات مربوط به راه اندازی...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
آموزش کامل ویندوز سرور ۲۰۱۲ نحوه پیکربندی Internet Connection Services

آموزش کامل ویندوز سرور 2012 نحوه پیکربندی Internet Connection Services در پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با شیوه پیکربندی NAT آشنا شدید و مطالبی از قبیل اجزای NAT، سرویس های NAT در Windows server 2012 و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع نحوه پیکربندی Internet Connection Services می باشد و عنوان هایی نظیر: معماری ICS، پیاده سازی سرویس ICS و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ شیوه پیکربندی NAT

آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 شیوه پیکربندی NAT در پست قبل از مقالات آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 با پیکربندی OCSP Response Signing certificate آشنا شدید و مطالبی از قبیل اعمال Template OCSP Response Signing، نهایی کردن پیکربندی Online Responder و … را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع شیوه پیکربندی NAT می باشد و عنوان هایی نظیر: اجزای NAT، سرویس های NAT در Windows server 2012 و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ آموزش پیکربندی OCSP Response Signing certificate (قسمت دوم)

آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 نهایی کردن پیکربندی Online Responder در پست قبل از مقالات آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 با قسمت اول از آموزش پیکربندی OCSP Response Signing certificate آشنا شدید و مطالبی از قبیل امن کردن جواب ارسالی با استفاده از الگوی OCSP Response Signing، پیکربندی Authority Information Access(AIA) Extension و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی ادامه این موضوع می باشد و عنوان هایی نظیر: اعمال Template OCSP Response...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ آموزش پیکربندی OCSP Response Signing certificate (قسمت اول)

آموزش کامل ویندوز سرور 2012 شیوه پیکربندی OCSP Response Signing certificate در پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با شیوه نصب و پیکربندی AD CS آشنا شدید و مطالبی از قبیل درخواست کلاینت‌ها جهت تولید Certificate، تولید Certificate برای درخواست کاربر و ... را فرا گرفتید. در این مقاله که به دو پست مجزا تقسیم شده است تمرکز ما برروی موضوع آموزش پیکربندی OCSP Response Signing certificate می باشد و عنوان هایی نظیر: امن کردن...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ نصب و پیکربندی AD CS (قسمت دوم)

آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 نصب و پیکربندی AD CS در پست قبل از مقالات آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 با قسمت اول از نصب و پیکربندی AD CS آشنا شدید و مطالبی از قبیل لیست نصب AD CS بر روی سرور، پیکربندی AD CS بر روی سرور و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی ادامه همین موضوع می باشد و عنوان هایی نظیر: درخواست کلاینت‌ها جهت تولید Certificate، تولید Certificate برای درخواست کاربر و ... مطرح خواهند شد....

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ نصب و پیکربندی AD CS (قسمت اول)

آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 نصب و پیکربندی AD CS در پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با نحوه اضافه کردن نود به کلاستر آشنا شدید و مطالبی از قبیل اضافه کردن یک نود به کلاستر، محدوده آدرس IP ها و... را فرا گرفتید. در این مقاله که به دو پست مجزا تقسیم شده است تمرکز ما برروی موضوع نصب و پیکربندی AD CS می باشد و عنوان هایی نظیر: نصب AD CS بر روی سرور، پیکربندی AD CS بر روی سرور و... مطرح...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۶
آموزش کامل ویندوز سرور ۲۰۱۲ اضافه کردن نود به کلاستر

آموزش کامل ویندوز سرور 2012 اضافه کردن نود به کلاستر در پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با مشاهده و پیکربندی میزان بهره‌وری از آدرس IP ها آشنا شدید و مطالبی از قبیل لیست بلاک‌ها، محدوده آدرس IP ها و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع نحوه اضافه کردن نود به کلاستر می باشد و عنوان هایی نظیر:اضافه کردن یک نود به کلاستر، محدوده آدرس IP ها و... مطرح خواهند شد. شما...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶
ویندوز سرور ۲۰۱۲ مشاهده و پیکربندی میزان بهره‌وری از آدرس IP ها

ویندوز سرور 2012 مشاهده و پیکربندی میزان بهره‌وری از آدرس IP ها در پست قبل از مقالات ویندوز سرور 2012 با مدیریت فضای آدرس‌ها آشنا شدید و مطالبی از قبیل شیوه مدیریت فضای آدرس‌ها، تعریف موارد ابتدایی و لازم در پایگاه داده IPAM و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع مشاهده و پیکربندی میزان بهره‌وری از آدرس IP ها می باشد و عنوان هایی نظیر:لیست بلاک‌ها، محدوده آدرس IP ها و... مطرح...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۶

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس