دسته: کتاب VMWare vSphere

دانلود کتاب مجازی سازی با VMWare vSphere فصل بررسی و وضعیت منابع سخت افزاری مجازی سازی

دانلود کتاب مجازی سازی با VMWare vSphere فصل اول از کتاب آموزش مجازی‌سازی VMWare vSphere 6.5 اختصاص به مفاهیم لازم و مورد نیاز برای آشنایی هر چه بیشتر شما با دنیای مجازی سازی دارد و از نظر ما فراگیری مطالب فصل اول کتاب آموزش مجازی‌سازی VMWare vSphere 6.5 سازی برای شما، جنبه کلیدی و نقش بسزایی در درک مطالب آتی این کتاب و حتی دنیای مجازی خواهد داشت. در بخش اول از سری مقالات PDF آموزش مجازی سازی با VMWare vSphere شما…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶
دانلود کتاب مجازی سازی با VMWare vSphere فصل ساختار فیزیکی و سنتی و زیرساخت مجازی سازی + pdf

دانلود کتاب مجازی سازی با VMWare vSphere شما عزیزان در این PDF آموزش مجازی سازی با VMWare vSphere با بخشی از دنیای مجازی سازی آشنا خواهید شد. در قسمت ابتدایی کتاب آموزش مجازی‌سازی VMWare vSphere 6.5، شما با ساختار فیزیکی و سنتی و زیرساخت مجازی سازی آشنا خواهید شد. پس از آگاهی و شناخت کافی از این دوساختار، به مقایسه ای بین این دو ساختار اشاره خواهد شد. در ادامه این فصل شما با مفهوم اساسی مجازی سازی یعنی فوق ناظر…

نویسنده: پاک آئین تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۶

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس