دسته: رسانه های لایه فیزیکی و استانداردهای سیم بندی

مطالب مرتبط
آیا وقتی سوکت می زنید استاندارد های سیم بندی را فراموش می کنید؟

استاندارد های سیم بندی ممکن است برای بسیاری از شما پیش آمده باشد که بخواهید کابل های زوج سیم را به کانکتور های RJ-45 وصل کنید ولی ترتیب رنگ های آن را فراموش کرده باشید. همان طور که می دانید برای این که ترتیب رنگ ها را به درستی انتخاب کنید باید از دو استاندارد معروف A و B استفاده کنید.  استاندارد T 568 A و استاندارد T 568 B کابل های زوج سیم در واقع همین دو استاندارد می…

نویسنده: سارا همایونی تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۷

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس