پیاده سازی Hyper-V replica

پیاده سازی Hyper-V replica

در این سری از آموزش های مجازی سازی شبکه قصد آموزش پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica را به صورت مرحله به مرحله را داریم. این آموزش به گونه ای بنا شده است که با استفاده از تمرین تمام ابعاد این پیاده سازی بررسی شده و در اختیار شما قرار داده شده. همراه با آموزش مرحاه به مرحله جلو روید.

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

در این تمرین ۲ سرور SRV1 و SRV2  که Role مربوط به Hyper-V بر روی آن ها نصب شده است داریم. جهت پیاده سازی Hyper-v replica ابتدا تنطیمات لازم را در سرور ها Hyper-v انجام می دهیم. سپس در فایروال قوانینی را تعریف و تنظیمات لازم در ماشین های مجازی جهت عملیات replica را انجام داده و عملیات failover را پیاده سازی می کنیم. توجه داشته باشید که این عملیات بایستی هر دو سروری که جهت عملیات Replica تعیین کرده ایم، اعمال گردد. هدف از این آموزش آشنایی با عملیات Replicate و Failover است.

پیاده سازی Hyper-v replica

پیش نیاز ها:

 • دو سرور Hyper-v که هر کدام می توانند دارای یک یا چند ماشین مجازی باشند.

 مراحل تمرین:

گام اول: تنظیمات سرورهای Hyper-v

گام دوم: تعریف قوانین فایروال برای Replication

گام سوم: پیکربندی ماشین های مجازی برای عملیات نسخه برداری (Replication)

گام چهارم: تست عملیات Replica

گام پنجم: اجرای عملیات Failover

مراحل آموزش پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica به این گونه است حال مراحل را یکی یکی جلو می رویم.

حتما بخوانید: vSphere چیست

گام اول:

تنظیمات سرورهای Hyper-v

 • بر روی سرور SRV1 کلیک راست و Hyper-V Setting.. را انتخاب نمایید.
پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

 

 • از قسمت ۱ Replication Configuration  گزینه ۲ را فعالسازی کرده و سپس ۳ HTTP  را انتخاب نمایید. توجه کنید که این حالت بصورت پیش فرض غیر فعال می باشد.
پیاده سازی Hyper-v replica

پیاده سازی Hyper-v replica

 • می توان عمل replicate را با استفاده از http  ویا https نیز انجام داد. درصورتی که بخواهیداز HTPS استفاده نماییدبایستی Certification  را تنظیم نمایید.
پیاده سازی Hyper-v replica

پیاده سازی Hyper-v replica

 • در این مرحله جهت اعتبار سنجی سرور یا سرورهایی که می خواهید با سرور SRV1 عملیات Replica را انجام دهد، ۱ گزینهAllow Replication from anyauthenticated server  را انتخاب نموده و ۲ محلی را برای ذخیره فایل های ماشین Replicate شده، تعیین نمایید.
پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

 • در صورت انتخاب گزینه ۱ Allow replication from the specified server می توان تعیین کرد که تنها ترافیک های Replica از سرور های مشخص دریافت شود.

 

پیکربندی ماشین های مجازی

پیکربندی ماشین های مجازی

 • ok را کلیک نمایید.

گام دوم:

تعریف قوانین فایروال برای Replication

در این قسمت از آموزش پیاده سازی Hyper-v replica بایستی قانونی را در فایروال ایجاد کنیم که اجازه نسخه برداری بین سرورهای اصلی و سرور های مقصد(Replica) را بدهد. برای این منظور بایستی یک inbound rule ایجاد نمایم.

 1. وارد کنترل پنل را اجرا کنید.
 2. از قسمت System and Security  گزینه Windows Firewall  را انتخاب نمایید.
 3. در قسمت Advanced Settings بر روی Inbound Rulesکلیک کنید. (مراحل در زیر آمده است)

Control Panel > System and Security > Windows Firewall > Advanced Settings > Inbound Rules

 • بر روی دو Rule به نام های (Hyper-v Replica HTTP listener (TCP-In و (Hyper-v Replica HTTPS listener (TCP-In، کلیک راست کرده و Enable را انتخاب نمایید.

 • همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، هر دو Role فعال شده اند.
پیکربندی ماشین های مجازی

پیکربندی ماشین های مجازی

گام سوم:

سرور اصلی SRV1

پیکربندی ماشین های مجازی برای عملیات نسخه برداری (Replication) پس از اینکه تنطیمات مربوط به گام اول و دوم را در هر دو سرور انجام دادید به سراغ سرور اصلی SRV1 رفته و مراحل زیر را انجام دهید.

 1. در قسمت Hyper-v Manager ماشین مجازی را که قصد دارید replacte شود را انتخاب نمایید.
 2. سپس در سمت راست صفحه ۱ Enable Replication را انتخاب کنید.
پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

 • در قسمت before you begin دکمه next را کلیک نمایید.
پیاده سازی Hyper-v replica

پیاده سازی Hyper-v replica

 • حال نام سرور مقصد  SRV2 که نسخه های کپی را دریافت می کند تایپ و یا جستجو کرده، بر روی Next کلیک نمایید.
پیکربندی ماشین های مجازی

پیکربندی ماشین های مجازی

 • اطمینان حاصل کنید که گزینه ۱ Compress the data that is transmitted over the network انتخاب شده باشد، سپس بر روی Next کلیک کنید.
پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

 • در این مرحله با ۲ روش می توان عملیات احراز هویت را انجام داد که عبارتند از:
 1. احراز هویت Kerberos (HTTP). در این حالت داده های ارسالی رمزنگاری نمی شوند.
 2. احراز هویت بر اساس certification (HTTPS): در این حالت داده ها رمزنگاری می شوند
 • در این محل هارد دیسکی که می خواهید Replicate شود را تعیین و بر روی Next کلیک کنید.

( در صورتیکه لیستی از هارد دیسک ها را دارید و برخی از انها را نمی خواهید Replicate شود آن­ هارا از حالت انتخاب در بیاورید)

پیاده سازی Hyper-v replica

پیاده سازی Hyper-v replica

 • فواصل زمانی را که می خواهید فایل های جدید Replica شوند را تعیین کنید. دراینجا ما مقدار پیش فرض ۵ دقیقه را انتخاب می کنیم.
پیکربندی ماشین های مجازی

پیکربندی ماشین های مجازی

 • در این مرحله می توانید تعیین کنید که آخرین فایل نسخه Replicate شده ثبت شوند و یا به فایل های ذخیره شده از قبل اضافه شوند. ( گرینه ۱ را انتخاب نمایید)
پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

 •    در واقع با انتخاب گزینه ۱ یک Recovery point برروی سرور اصلی ایجاد شده و تغیرات را به سرور Replica منتقل می­کند.
 •     در صورتی که میخواهید در روز چند recovery point ایجاد شود و به سرور Replica منتقل شود باید از گزینه ۱ استفاده کنید.

مثال: در شکل زیر ۴ نقطه بازیابی (Recover Point) نگهداری می شود و بازه Replication  نیز ۴ در نظر گرفته شده است.

پیاده سازی Hyper-v replica

پیاده سازی Hyper-v replica

 • پیش از اینکه عملیات Replica  آغاز گردد، بایستی یک کپی از هارد دیسک های مجازی را که انتخاب کرده ایم به سرور SRV2 که سرور Replica می باشد منتقل شوند. در این مرحله نحوه انتقال اطلاعات و زمان شروع انتقال را تعیین و Next کنید.

 1. Send initial copy over the network با انتخاب این گزینه تعیین میکنیم که اطلاعات هارد دیسک مجازی از طریق شبکه انتقال یابند.
 2. Start replication immediatly با انتخاب این گزینه عملیات انتقال اطلاعات سریعا شروع می شود.
 • در مرحله Summary از پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica خلاصه ای از تنظیمات را مشاهده می کنید. برروی دکمه Finish کلیک نمایید.
پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

گام چهارم: 

تست

 • پس از اتمام عملیات و دریافت موقیت امیز بودن عملیات فعال سازی Repelication همانطور که در شکل زیر مشاهده می کتید، یک Checkpoint 1 از عملیات انجام شده، بلافاصله ایجاد می شود.
پیاده سازی Hyper-v replica

پیاده سازی Hyper-v replica

 • جهت بررسی صحت عملکرد عملیات Replica بر روی ماشین مورد نظر VM1 در سرور SRV1 کلیک راست کرده و گزینه ۳ را انتخاب نمایید.
پیکربندی ماشین های مجازی

پیکربندی ماشین های مجازی

گزینه های بالا عبارتند از:

 1. متوقف نمودن عملیات Replication
 2. عدم تهبه نسخه Replication اولیه
 3.  بررسی عملکرد Relication
 4.  حذف Replication
 •  با انتخاب گزینه ۳ همانطور که مشاهده می کنید، عملیات Reploica بین سرور SRV1 و SRV2 با موفقیت انجام شده است.
پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

 • همچنین در صورتیکه به سرور SRV2 وارد شوید مشاهده می کنید که یک کپی از ماشین مجازی VM1 در این سرور نیز ایجاد شده است.
پیاده سازی Hyper-v replica

پیاده سازی Hyper-v replica

 

گام پنجم:

اجرای عملیات Failover

پس از فعالسازی replication و فراهم کردن بستر مناسبی برای آن حال می توان تنظیمات failover را انجام داد. همانطور که قبلا نیز گفته شد replica از عملیات failover به جهت محافظت از ماشین مجازی بر روی سرور replica پشیبانی می کند.

 • پس از خاموش کردن ماشین مجازی اولیه، بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه Replication  و سپس planned Failover 1 را انتخاب نمایید.

 • صفحاتی مانند زیر را مشاهده خواهید نمود.
پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica

 • بر روی failover کلیک کنید تا عملیات اغاز گردد.

در اینجا آموزش ما که درباره پیاده سازی Failover بوسیله Hyper-V Replica است به پایان میرسد. در این آموزش سعی شد تا پیاده سازی Hyper-v replica را پیکربندی ماشین های مجازی به طور کامل و به صورت مرحله به مرحله به شما عزیزان آموزش دهیم. پیش نهاد می کنیم این آموزش را چندید بار بخوانید و با مراحل جلو روید. امید واریم این آموزش نیز برای شما مفید واقع شده باشد.

 دانلود کتاب های آموزش شبکه و امنیت در تمام زمینه ها به صورت رایگان و PDF شده

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس