اخبار

اولین سمینار راهکارهای امنیت اطلاعات سازمان ها با با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات استان فارس و با حضور مدیران و کارشناسان فناوری و حراست ارگان ها و سازمان های دولتی به میزبانی استانداری فارس در سالن شهید قاضی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

بازدید مدیر کل فناوری اطلاعات استان فارش از شرکت تجارت سرور پویا و قسمت های مختلف این شرکت و بحث و گفت و گو در رابطه با لزوم استمرار همکاری های جدید در زمینه های مختلف برای شرکت تجارت سرور پویا و ارگان ها دولتی و شرکت های خصوصی.

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس