دسته: مدرک Microsoft

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ بخش۳

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ با آخرین بخش از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ( مدارك مايكروسافت Microsoft Certification ) با هدف آشنایی با معرفی مدارک بین المللی شبکه مایکروسافت در خدمت شما دوستان هستیم. در پست پیشین که از پیوند آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ بخش3 قابل مشاهده است...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ بخش ۲

معرفی مدارک بین المللی شبکه مایکروسافت با بخش دوم از پست های آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ با هدف آشنایی با دوره های مایکروسافت شبکه در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. در این پست قصد داریم به این پرسش که دوره های مایکروسافت چیست ؟ پاسخ داده و به بررسی مدرک MCSA Windows Serer 2008  یا همان مدرک قدیمی MCITP Server 2008 بپردازیم. برای مشاهده پست پیشین از...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ بخش۱

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ از بخش معرفی مدارک شبکه با موضوع آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪارك و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ( آشنايي با مدارک رسمي Microsoft ) در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم. در این مقاله قصد داریم به معرفی دوره های شبکه مایکروسافت از قبیل : MCITP, MCSA, MCSE بپردازیم و شما را با گواهینامه‌های مختص به Windows Server آشنا کنیم. برای مشاهده...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس