دسته: روتینگ و مسیریابی

آموزش سیسکو به زبان فارسی پیاده سازی NAT از نوع ایستا و پویا

آموزش سیسکو به زبان فارسی شیوه پیاده سازی NAT از نوع ایستا و پویا در پست قبل از مقالات دسته آموزش سیسکو به زبان فارسی با موضوع  NAT چیست و انواع NAT آشنا شدید و مطالبی از قبیل انواع NAT ،NAT از نوع ایستا و پویا، NAT از نوع Overloading، نام های مورد استفاده در NAT و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع پیاده سازی NAT از نوع ایستا و پویا می باشد و عنوان هایی نظیر: پیاده سازی NAT از نوع ایستا و...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶
آموزش تصویری ccna فارسی NAT چیست و انواع NAT (قسمت دوم)

آموزش تصویری ccna فارسی NAT چیست و انواع NAT در پست قبل از مقالات دسته آموزش تصویری ccna فارسی با قسمت اول از NAT چیست و انواع NAT  آشنا شدید و مطالبی از قبیل انواع NAT ،NAT از نوع ایستا و پویا، NAT از نوع Overloading، نام های مورد استفاده در NAT و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع NAT چیست و انواع NAT همچینین پیاده سازی NAT می باشد و ادامه عنوان های پست پیشین مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶
آموزش تصویری ccna فارسی NAT چیست و انواع NAT (قسمت اول)

آموزش تصویری ccna فارسی NAT چیست و انواع NAT در پست قبل از مقالات دسته آموزش تصویری ccna فارسی با آشنایی با Access List یا ACL در سیسکو آشنا شدید و مطالبی از قبیل استفاده از ACL جهت اعمال محدودیت، استفاده از ACL به منظور محافظت از Telnet در روتر، اختصاص ACL به پورت VTY، ایجاد ACL برای اعطای مجوز دسترسی و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع NAT چیست و انواع NAT همچینین نحوه کارکرد NAT می باشد و...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶
آموزش سیسکو آشنایی با Access List یا ACL در سیسکو

آموزش سیسکو آشنایی با Access List یا ACL در سیسکو در پست قبل از مقالات دسته آموزش سیسکو با آموزش Cisco Access List در سیسکو آشنا شدید و مطالبی از قبیل لیست های دسترسی از نوع استاندارد، ایجاد ACL، بررسی Wildcard Masking، استفاده از ACL جهت اعمال محدودیت و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آشنایی با Access List یا ACL در سیسکو می باشد و عنوان هایی نظیر: استفاده از ACL جهت اعمال محدودیت، استفاده از ACL به...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶
آموزش سیسکو به زبان فارسی آموزش Cisco Access List در سیسکو (قسمت دوم)

آموزش سیسکو به زبان فارسی آموزش اکسس لیست در سیسکو در پست قبل از مقالات دسته آموزش سیسکو به زبان فارسی با قسمت اول از آموزش Cisco Access List در سیسکو آشنا شدید و مطالبی از قبیل آشنایی با لیست های دسترسی مجاز، لیست های دسترسی استاندارد، توسعه یافته و دارای نام، ترافیک های لبه ورودی و خروجی و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی ادامه همین موضوع یعنی آموزش اکسس لیست در سیسکو می باشد و...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
آموزش سیسکو به زبان فارسی آموزش Cisco Access List در سیسکو (قسمت اول)

آموزش سیسکو به زبان فارسی آموزش Cisco Access List در سیسکو در پست قبل از مقالات دسته آموزش سیسکو به زبان فارسی با  شیوه خطايابي EIGRP آشنا شدید و مطالبی از قبیل دستور Show IP Protocols، دستور Show IP Route، دستور Show IP EIGRP Neighbors، دستور Show IP EIGRP Topology، دستور Show IP EIGRP Traffic، دستور Debug IP EIGRP و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آموزش Cisco Access List در سیسکو می باشد و عنوان هایی نظیر: آشنایی با لیست های...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
آموزش سیسکو به زبان فارسی شیوه خطايابي EIGRP (قسمت دوم)

آموزش سیسکو به زبان فارسی شیوه خطايابي EIGRP در پست قبل از مقالات دسته آموزش سیسکو به زبان فارسی با قسمت اول از شیوه خطايابي EIGRP آشنا شدید و مطالبی از قبیل دستور Show IP Protocols، دستور Show IP Route، دستور Show IP EIGRP Neighbors و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع شیوه پيكر‌بندي EIGRP می باشد و عنوان هایی نظیر:دستور Show IP EIGRP Topology، دستور Show IP EIGRP Traffic، دستور Debug IP EIGRP و... مطرح خواهند شد. شما...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶
آموزش تصویری کامل ccna شیوه خطايابي EIGRP (قسمت اول)

آموزش تصویری کامل ccna شیوه خطايابي EIGRP در پست قبل از مقالات آموزش تصویری کامل ccna با پيكر‌بندي EIGRP آشنا شدید و مطالبی از قبیل اختصاص آدرس IP به اینترفیس‌های روتر، راه‌اندازی پروتکل مسیریابی OSPF و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع شیوه خطايابي EIGRP می باشد و عنوان هایی نظیر: دستور Show IP Protocols، دستور Show IP Route، دستور Show IP EIGRP Neighbors و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۶
شبکه های سیسکو چیست ؟ پيكر‌بندي EIGRP

شبکه های سیسکو چیست ؟ پيكر‌بندي EIGRP در پست قبل از مقالات دسته شبکه های سیسکو چیست ؟ با پروتکل مسیریابی EIGRP آشنا شدید و مطالبی از قبیل ارتباطات بين روتر‌هاي EIGRP، انواع پيام‌ها در EIGRP و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع پيكر‌بندي EIGRP می باشد و عنوان هایی نظیر: اختصاص آدرس IP به اینترفیس‌های روتر، راه‌اندازی پروتکل مسیریابی OSPF و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶
شبکه های سیسکو چیست ؟ پروتکل مسیریابی EIGRP

شبکه های سیسکو چیست ؟ پروتکل مسیریابی EIGRP در پست قبل از مقالات دسته شبکه های سیسکو چیست ؟ با دستور Show IP OSPF Neighbor آشنا شدید و مطالبی از قبیل دستور Debug IP OSPF Adj، دستور Debug IP OSPF Events، دستور Debug IP OSPF Packet، و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع پروتکل مسیریابی EIGRP مییاشد و عنوان هایی نظیر: ارتباطات بين روتر‌هاي EIGRP، انواع پيام‌ها در EIGRP و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۶

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس