دسته: روتینگ و مسیریابی

آموزش تصویری ccna فارسی توازن بار برروی دو مسیر در روترهای سیسکو

آموزش سیسکو توازن بار برروی دو مسیر در روترهای سیسکو در پست قبل از آموزش تصویری ccna فارسی با پیاده‌سازی مسیریابی ایستا یا Static Routing آشنا شدید و مطالبی از قبیل دستور IP Route، حالت Configure Terminal، جدول مسیریابی روتر R1 و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع توازن بار برروی دو مسیر در روترهای سیسکو می باشد و عنوان هایی نظیر: وارد کردن آدرس شبکه‌ در روتر، دستور Show IP route، عملیات توازن...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶
آموزش تصویری ccna فارسی تفاوت Metric و Administrative Distance

 آموزش تصویری ccna فارسی تفاوت Metric و Administrative Distance در پست قبل از آموزش تصویری ccna فارسی با انواع مسیریابی و وظایف روتر آشنا شدید و مطالبی از قبیل  وظایف اصلی در روتر، جدول مسیریابی، انواع میسریابی، مسیریابی ایستا و پویا و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع تفاوت Metric و Administrative Distance می باشد و عنوان هایی نظیر: متریک، پارامترهای متریک، گام یا Hop count و... مطرح خواهند شد. شما...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶
آموزش تصویری کامل CCNA انواع مسیریابی و وظایف روتر

آموزش تصویری کامل CCNA انواع مسیریابی و وظایف روتر در پست قبل از آموزش تصویری کامل CCNA با مفهوم مسیریابی در سیسکو آشنا شدید و مطالبی از قبیل امسیریابی در سیسکو، آدرس‌دهی سراسری و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع انواع مسیریابی و وظایف روتر می باشد و عنوان هایی نظیر: وظایف اصلی در روتر، جدول مسیریابی، انواع میسریابی، مسیریابی ایستا و پویا و... مطرح خواهند شد. شما...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶
آموزش سیسکو به زبان فارسی مفهوم مسیریابی در سیسکو

آموزش تصویری سیسکو به زبان فارسی مفهوم مسیریابی در سیسکو در پست قبل از آموزش سیسکو به زبان فارسی با مثالی از نحوه ایجاد VLAN آشنا شدید و مطالبی از قبیل  اختصاص اینترفیس‌ها با استفاده از دستورات به VLANها، فعال‌سازی Trunk و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع مفهوم مسیریابی در سیسکو می باشد و عنوان هایی نظیر: مسیریابی در سیسکو، آدرس‌دهی سراسری و... مطرح خواهند شد. شما...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس