دسته: پشته پروتکل TCP/IP

آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲: انواع آدرس‌ دهی

آموزش ویندوز سرور 2012: انواع آدرس‌ دهی نشانی ای پی: (Internet Protocol Address) مجموعه ی شماره های سه رقمی که با نقطه از هم جدا میشوند و در ذمن ip چهار قسمت می‌ باشد که هر قسمت از همان سه رقم تشکیل شده است. پروتکل اینترنت مهمترین قراردادی است برای تبادل اطلاعات در شبکه‌های اینترنتی. این قرارداد مهم ترین قرار داد شکل‌ دهنده اینترنت می‌ باشد و وظیفه مسیردهی بسته‌ های اطلاعاتی را در گذر از مرزهای...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 15 ژانویه 2017
آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲: آشنایی با آدرس‌‌دهی لایه ۳

آموزش ویندوز سرور 2012: آشنایی با آدرس‌‌دهی لایه 3 نشانی ای پی: (Internet Protocol Address) مجموعه ی شماره های سه رقمی که با نقطه از هم جدا میشوند و در ذمن ip چهار قسمت می‌ باشد که هر قسمت از همان سه رقم تشکیل شده است. پروتکل اینترنت مهمترین قراردادی است برای تبادل اطلاعات در شبکه‌های اینترنتی. این قرارداد مهم ترین قرار داد شکل‌ دهنده اینترنت می‌ باشد و وظیفه مسیردهی بسته‌ های اطلاعاتی را در گذر...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 15 ژانویه 2017

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس