دسته: MCSA آزمون 70-412

پیکربندی Failover و تنظیمات preference

در این آموزش ما سعی داریم که مبحث failover cluster را در تنظیمات preference به طور کامل به شما عزیزان آموزش دهیم. اول به ایجاد failover cluster می پردازیم و بعد به سراغ پیکربندی آن می رویم. پیکربندی Failover در ویدوز سرور برای افرادی که در حوضه شبکه در حال فعالیت هستند می تواند خیلی جالب و مهم باشد.پس تا آخر این آموزش با ما باشید. failover cluster گروهی از سرورها هستند که با یکدیگر همکاری می کنند تا در دسترس بودن...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 14 فوریه 2019
پیکربندی NPS بعنوان RADIUS Proxy

NPS چیست ؟ NPS یا Network Policy Server جانشین اجرای مایکروسافت سرور و پروکسی سرویس گیرنده از راه دور (RADIUS) است. این جانشین سرویس هویت اینترنتی (IAS) است. NPS به عنوان RADIUS بکار می رود. در این آموزش ما به شما خواهیم گفت که این عمل چگونه انجام می شود. NPS به عنوان RADIUS در این حالت RADIUS پراکسی بین سرور RADIUS و کلاینت های RADIUS قرار می گیرد و درخواستهای اتصال کلاینت های راه دور را به سرور RADIUS جهت احراز هویت و اعتبار...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 11 فوریه 2019
ویندوز سرور ۲۰۱۲ آشنایی با مفهوم NAP

آموزش کامل ویندوز سرور 2012 آشنایی با مفهوم NAP در پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با شیوه پیکربندی NAT با Routing and Remote Access آشنا شدید و مطالبی از قبیل پیاده سازی سرویس NAT با استفاده از Routing and Remote Access، تنظیمات مربوط به راه اندازی NAT، تنظیمات مربوط به کلاینت و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع آشنایی با مفهوم NAP می باشد و عنوان هایی نظیر: مفاهیم اولیه در NAP، نحوه...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 7 نوامبر 2017
آموزش ویندوز سرور ۲۰۱۲ شیوه پیکربندی NAT با Routing and Remote Access

آموزش ویندوز سرور 2012 نحوه پیکربندی NAT با Routing and Remote Access در پست قبل از مقالات آموزش ویندوز سرور 2012 با نحوه پیکربندی Internet Connection Services آشنا شدید و مطالبی از قبیل معماری ICS، پیاده سازی سرویس ICS و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع شیوه پیکربندی NAT با Routing and Remote Access می باشد و عنوان هایی نظیر: پیاده سازی سرویس NAT با استفاده از Routing and Remote Access، تنظیمات مربوط به راه اندازی...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2017
آموزش کامل ویندوز سرور ۲۰۱۲ نحوه پیکربندی Internet Connection Services

آموزش کامل ویندوز سرور 2012 نحوه پیکربندی Internet Connection Services در پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با شیوه پیکربندی NAT آشنا شدید و مطالبی از قبیل اجزای NAT، سرویس های NAT در Windows server 2012 و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع نحوه پیکربندی Internet Connection Services می باشد و عنوان هایی نظیر: معماری ICS، پیاده سازی سرویس ICS و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای مشاهده سایر...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2017
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ شیوه پیکربندی NAT

آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 شیوه پیکربندی NAT در پست قبل از مقالات آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 با پیکربندی OCSP Response Signing certificate آشنا شدید و مطالبی از قبیل اعمال Template OCSP Response Signing، نهایی کردن پیکربندی Online Responder و … را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی موضوع شیوه پیکربندی NAT می باشد و عنوان هایی نظیر: اجزای NAT، سرویس های NAT در Windows server 2012 و... مطرح خواهند شد. شما عزیزان می توانید برای...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2017
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ آموزش پیکربندی OCSP Response Signing certificate (قسمت دوم)

آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 نهایی کردن پیکربندی Online Responder در پست قبل از مقالات آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 با قسمت اول از آموزش پیکربندی OCSP Response Signing certificate آشنا شدید و مطالبی از قبیل امن کردن جواب ارسالی با استفاده از الگوی OCSP Response Signing، پیکربندی Authority Information Access(AIA) Extension و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی ادامه این موضوع می باشد و عنوان هایی نظیر: اعمال Template OCSP Response...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 5 نوامبر 2017
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ آموزش پیکربندی OCSP Response Signing certificate (قسمت اول)

آموزش کامل ویندوز سرور 2012 شیوه پیکربندی OCSP Response Signing certificate در پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با شیوه نصب و پیکربندی AD CS آشنا شدید و مطالبی از قبیل درخواست کلاینت‌ها جهت تولید Certificate، تولید Certificate برای درخواست کاربر و ... را فرا گرفتید. در این مقاله که به دو پست مجزا تقسیم شده است تمرکز ما برروی موضوع آموزش پیکربندی OCSP Response Signing certificate می باشد و عنوان هایی نظیر: امن کردن...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 4 نوامبر 2017
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ نصب و پیکربندی AD CS (قسمت دوم)

آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 نصب و پیکربندی AD CS در پست قبل از مقالات آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 با قسمت اول از نصب و پیکربندی AD CS آشنا شدید و مطالبی از قبیل لیست نصب AD CS بر روی سرور، پیکربندی AD CS بر روی سرور و... را فرا گرفتید. در این مقاله تمرکز ما برروی ادامه همین موضوع می باشد و عنوان هایی نظیر: درخواست کلاینت‌ها جهت تولید Certificate، تولید Certificate برای درخواست کاربر و ... مطرح خواهند شد....

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 4 نوامبر 2017
آموزش تصویری ویندوز سرور ۲۰۱۲ نصب و پیکربندی AD CS (قسمت اول)

آموزش تصویری ویندوز سرور 2012 نصب و پیکربندی AD CS در پست قبل از مقالات آموزش کامل ویندوز سرور 2012 با نحوه اضافه کردن نود به کلاستر آشنا شدید و مطالبی از قبیل اضافه کردن یک نود به کلاستر، محدوده آدرس IP ها و... را فرا گرفتید. در این مقاله که به دو پست مجزا تقسیم شده است تمرکز ما برروی موضوع نصب و پیکربندی AD CS می باشد و عنوان هایی نظیر: نصب AD CS بر روی سرور، پیکربندی AD CS بر روی سرور و... مطرح...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 4 نوامبر 2017

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس