دسته: پیکربندی پیشرفته Workstation

اشتراک گذاری ماشین مجازی و دسترسی از راه‌‌ دور

در این سری آموزش مجازی سازی به وسیله vmware به بررسی قابلیت اشتراک گذاری ماشین مجازی به صورت ساده و روان می پردازیم. برای این آموزش نیاز به نصب نرم‌‌افزار VMware Workstation است. در این قسمت می‌خواهیم از ماشین‌‌ فیزیکی (شماره دو) به ماشین‌های‌‌ مجازی بر روی ماشین‌‌ فیزیکی (شماره یک) دسترسی پیدا کرده و آن‌ ها را مدیریت کنیم. برای این‌‌کار تمرین زیر را دنبال کنید. اشتراک گذاری ماشین...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵
رمزگذاری در مجازی سازی و محدودیت دسترسی کاربران

در این سری از آموزش  مجازی سازی به وسیله vmware به رمزگذاری در مجازی سازی و محدودیت دسترسی کاربران به صورت زبان ساده می پردازیم. با تعریف رمزعبور برای قسمت Settings ماشین‌های مجازی، می‌توان دسترسی کاربران را به تنظیمات ماشین‌های مجازی محدود کرد. برای این کار تمرین زیر را دنبال کنید و به راحتی در سیستم خود انجام دهید. رمزگذاری محدود کردن دسترسی کاربران مراحل تمرین رمزگذاری: 1- از قسمت Library،...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵
آموزش انتقال ماشین مجازی

در این بخش از آموزش به وسیله vmware عمل انتقال ماشین مجازی را بررسی می کنیم. که می توانیم از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر یا از یک مسیر به مسیر دیگر انتقال دهیم. در انتقال ماشین مجازی می توانید ماشین مجازی را از سیستم عامل 32 بیتی به سیستم عامل 64 بیتی منتقل کنید. انتقال ماشین مجازی می‌توانید ماشین‌های‌‌مجازی را که در VMware Workstation ساخته‌اید از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر و یا از مسیری به...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس