دسته: کتاب سوئیچینگ در شبکه های محلی

کتاب سوئیچینگ در شبکه های محلی + PDF

جزوه درس سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلی در فصل اول کتاب سوئیچینگ در شبکه های محلی به بررسی مفاهیم اولیه سوئیچینگ در شبکه پرداخته شده است. مفاهیمی همچون Collision Domain , Broad Cast و چگونگی عملکرد سوئیچ , روتر و هاب را خواهیم آموخت. با دانلود کتاب سوئیچینگ در شبکه های محلی با انواع روش های سوئیچینگ از جمله Store & Forward , Cat-through , Fragment-Free آشنا می شوید. عملکردهای سوئیچ از جمله Learn , Forward Remove loop از...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 1 نوامبر 2017

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس