دسته: کتاب سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلی

مطالب مرتبط
جزوه سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلی + pdf

جزوه سوئیچینگ و مسیریابی در بخش اول جزوه سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلی به پل ها و سوئیچ ها در شبکه پرداخته شده است. روش های سوئیچینگ از جمله Store Fronted , Free cut-through , FragmentFree و همچنین اتصال های سوئیچ از نوع Full-Duplex و Half-Duplex را خواهید آموخت. در ادامه پل شفاف یا Transparent Bridge و نحوه عملکرد سوئیچ و پل را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل های بعدی نیز، در مورد مطالب مهمی از سوئیچینگ و مسیریابی...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 4 نوامبر 2017

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس