دسته: کتاب VMWare vSphere

مطالب مرتبط
دانلود کتاب مجازی سازی با VMWare vSphere

دانلود کتاب مجازی سازی با VMWare vSphere در این PDF آموزش مجازی سازی با VMWare vSphere با بخشی از دنیای مجازی سازی آشنا خواهید شد. در قسمت ابتدایی کتاب آموزش مجازی‌ سازی VMWare vSphere ، شما با ساختار فیزیکی و سنتی و زیرساخت مجازی سازی آشنا خواهید شد. پس از آگاهی و شناخت کافی از این دوساختار، به مقایسه ای بین این دو ساختار اشاره خواهد شد. در ادامه این فصل شما با مفهوم اساسی مجازی سازی یعنی فوق ناظر یا همان...

نویسنده: مدیر تاریخ انتشار: 23 سپتامبر 2017

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس