دسته: کابل‌کشی ساخت‌یافته

آیا به عنوان یک شبکه کار اصول کابل کشی ساخت یافته را می دانید؟

اصول کابل کشی ساخت یافته تصور کنید ساختمانی را که بدون نقشه و رعایت استاندارد ها ساخته شود!!!! نتیجه چیست؟ بدون شک عاقبت این ساختمان چیزی نیست جز ریزش!!!!!! آیا این مشکل ممکن است برای یک شبکه پیش آید؟ چرا که نه؟ شبکه ای که اصول کابل کشی ساخت یافته را رعایت نکند بی شک با مشکلات متعددی مانند کندی سرعت، عدم انعطاف، هنگی و ... در کابل کشی شبکه مواجه می شود. حال سوال این است! کابل کشی ساخت یافته به...

نویسنده: سارا همایونی تاریخ انتشار: 24 نوامبر 2017

پیاده سازی شده توسط هوش پلاس